ธงชาติญี่ปุ่น
ธงชาติญี่ปุ่น

ธงชาติญี่ปุ่น

ธงชาติญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: 日本の国旗 โรมาจิNipponnokokki) หรือรู้จักในชื่อ นิชโชกิ (ญี่ปุ่น: 日章旗 โรมาจิNisshōki ทับศัพท์ธงพระอาทิตย์) หรือชื่อ ฮิโนมารุ (ญี่ปุ่น: 日の丸 โรมาจิHinomaru ทับศัพท์วงกลมดวงอาทิตย์) เป็นธงประจำชาติของประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะเป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีขาว กึ่งกลางธงเป็นรูปวงกลมสีแดง หมายถึง พระอาทิตย์

ธงชาติญี่ปุ่น

การใช้ 100100
ชื่อธง นิชโชกิ (Nisshōki)[1] หรือ ฮิโนมารุ (Hinomaru)[2]
สัดส่วนธง 2:3[3]
ลักษณะ ลักษณะคล้ายธงชาติ แต่วงกลมสีแดงนั้นค่อนมาทางคันธง 1%
ประกาศใช้ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2413 (149 ปี) (ตามพระบรมราชโองการเลขที่ 57)
13 สิงหาคม พ.ศ. 2542 (20 ปี) (จึงได้มีพระบรมราชโองการเลขที่ 127)

แหล่งที่มา

WikiPedia: ธงชาติญี่ปุ่น http://www.pantone.com/pages/pantone/colorfinder.a... http://www.rbvex.it/asiapag/giappone.html http://www.feelimage.jp/analyzer/productinfo_3.htm http://www.sf.us.emb-japan.go.jp/en/e_m08_01_01.ht... http://www.jica.go.jp/announce/musho/info/consulta... http://www.mod.go.jp/j/procurement/chotatsu/nds/pd... https://fotw.info/flags/jp.html https://www.dic.co.jp/cgi-bin/cs_result7.cgi https://web.archive.org/web/20110928015954/http://... https://web.archive.org/web/20121211064613/http://...