ธงชาติสหรัฐ
ธงชาติสหรัฐ

ธงชาติสหรัฐ

4 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 (59 ปี)(50 ดาว)บทความนี้ใช้ระบบคริสต์ศักราช เพราะอ้างอิงคริสต์ศักราชและคริสต์ศตวรรษ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งธงชาติสหรัฐ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 10 ส่วน ยาว 19 ส่วน ภายในเป็นแถบสีแดงสลับขาวรวมกัน 13 ริ้ว เป็นริ้วสีแดง 7 ริ้ว สีขาว 6 ริ้ว ที่มุมบนด้านคันธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีน้ำเงิน ภายในมีรูปดาวห้าแฉกสีขาวจำนวน 50 ดวง เรียงกันตามแนวตั้งเป็นแถวดาว 5 ดวงสลับกับแถวดาว 4 ดวง รวมจำนวนทั้งหมด 9 แถว ธงนี้มีชื่อเรียกอื่น ๆ อีก 3 ชื่อ คือ "The Stars and Stripes" (ธงดาวและริ้ว) "Old Glory",[1] และ "The Star-Spangled Banner" ซึ่งชื่อหลังสุดนี้ ยังเป็นชื่อของเพลงชาติสหรัฐอีกด้วยจำนวนของดาว 50 ดวงในพื้นสีน้ำเงิน หมายถึงรัฐต่าง ๆ สหรัฐทั้ง 50 รัฐ โดยจำนวนดาวจะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเมื่อมีการเพิ่มจำนวนรัฐในความปกครอง ริ้วสีแดงสลับขาวทั้ง 13 ริ้ว หมายถึงอาณานิคม 13 แห่งของสหราชอาณาจักรในอเมริกา ซึ่งได้ร่วมกันประกาศเอกราชจากสหราชอาณาจักร และสถาปนาประเทศสหรัฐขึ้น เมื่อ ค.ศ. 1776จากการให้นิยามในธงชาติไว้ข้างต้น ส่วนที่เป็นพื้นสีน้ำเงินมีรูปดาวจึงมีชื่อเรียกเฉพาะว่า "ยูเนียน" (union) อันอาจหมายถึง ความเป็นเอกภาพของรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐ ส่วนดังกล่าวนี้ได้มีการใช้เป็นธงฉานของกองทัพเรือสหรัฐ โดยใช้ชื่อว่า "ธงยูเนียนแจ็ค" (อย่างไรก็ตาม ธงนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับธงยูเนียนแจ็คของสหราชอาณาจักรแต่อย่างใด) โดยใช้ในเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐระหว่าง ค.ศ. 1777–2002 ปัจจุบันธงดังกล่าวไม่ได้ใช้ในเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐฯ แล้ว แต่ยังคงใช้อยู่ในเรือของรัฐบาลสหรัฐฯ สังกัดหน่วยป้องกันชายฝั่ง (United States Coast Guard) กองบัญชาการการลำเลียงทางทหารของกองทัพเรือสหรัฐ (Military Sealift Command) และสำนักงานบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติ (National Oceanic and Atmospheric Administration)

ธงชาติสหรัฐ

การใช้ 111111
ชื่อธง The Stars and Stripes" (ธงดาวและริ้ว), Old Glory
สัดส่วนธง 10:19
ลักษณะ ธงแถบสีแดง 7 ริ้ว สลับกับสีขาว 6 ริ้ว ที่มุมบนด้านคันธงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาวจำนวน 50 ดวง ซึ่งอยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน
ประกาศใช้ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2320 (242 ปี)(13 ดาว)

4 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 (59 ปี)(50 ดาว)

แหล่งที่มา

WikiPedia: ธงชาติสหรัฐ http://evans-legal.com/dan/tpfaq.html#flagfringes http://www.pantone.com/ http://www.pantone.com/pages/pantone/colorfinder.a... http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi... http://www.pueblo.gsa.gov/cic_text/misc/ourflag/hi... http://london.usembassy.gov/rcflags.html http://stockholm.usembassy.gov/usflag/flaghist.htm... http://www.foundingfathers.info/American-flag/Gran... http://www.tioh.hqda.pentagon.mil/FAQ/FringeOnAmFl... http://www.loeser.us/flags/index.html