ธงชาติเกาหลีใต้
ธงชาติเกาหลีใต้

ธงชาติเกาหลีใต้

ธงชาติสาธารณรัฐเกาหลี หรือ ธงชาติเกาหลีใต้ มีชื่อเรียกเฉพาะว่า แทกึกกี (เกาหลี: 태극기, ฮันจา: 太極旗, MC: Taegeukgi, MR: T'aegŭkki) มีลักษณะเป็นธงพื้นสีขาว กลางธงมีรูปวงกลม "แทกึก" สีแดง-น้ำเงิน ล้อมข้างด้วยขีดสามเส้นรูปต่างๆ ตามคัมภีร์อี้จิงของจีน 4 รูปตามแต่ละมุมของธง ธงนี้ออกแบบโดยปัก ยอง ฮโย (Bak Yeong-hyo) ราชทูตเกาหลีประจำประเทศญี่ปุ่น ซึ่งต้องการให้มีธงเพื่อแสดงความเป็นชาติให้ญี่ปุ่นซึ่งกำลังรุกรานเกาหลีในเวลานั้นได้เห็น พระเจ้าโกจงแห่งราชวงศ์โชซ็อนได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นธงชาติเกาหลีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2426

ธงชาติเกาหลีใต้

การใช้ 111111
ชื่อธง Taegukgi / Taegeukgi
(เกาหลี: 태극기)
(Hanja: )
สัดส่วนธง 3:2
ประกาศใช้ 27 มกราคม ค.ศ. 1883 (136 ปี)(สมัยจักรวรรดิเกาหลี)
ตุลาคม ค.ศ. 1997 (22 ปี)(แบบธงปัจจุบัน)

แหล่งที่มา

WikiPedia: ธงชาติเกาหลีใต้ http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2004/... http://english.chosun.com/w21data/html/news/200401... http://news.chosun.com/svc/content_view/content_vi... http://www.songpr.com/ http://www.mopas.go.kr/gpms/view/korea/korea_index... http://www.opm.go.kr/warp/en/korea/symbols/ http://english.president.go.kr/warp/en/korea/symbo... http://www.korea.net/korea/kor_loca.asp?code=A0401 https://fotw.info/flags/kr.html https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Flags_...