ธนบัตร 1000 บาท

ธนบัตร 1000 บาท (อังกฤษ: 1000 Baht Banknotes) เป็นธนบัตรหมุนเวียนในสกุลเงินบาท เริ่มออกใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2445 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ธนบัตร 1000 บาทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นธนบัตรไทยแบบที่ 15, 16 และ 17

แหล่งที่มา

WikiPedia: ธนบัตร 1000 บาท https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/HistoryANdSer... https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/HistoryAndSer... https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/HistoryAndSer... https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/HistoryAndSer... https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/HistoryAndSer... https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/HistoryAndSer... https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/HistoryAndSer... https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/HistoryAndSer... https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/HistoryAndSer... https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/HistoryAndSer...