ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชนเป็นบริษัทบริการการเงินในประเทศไทยมีสำนักงานอยู่ที่เขตวัฒนาและเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และเป็นหนึ่งในห้าธนาคารขนาดใหญ่[2]และมีจำนวนสาขาเป็นอันดับสามของประเทศไทย[1]

ธนาคารกรุงไทย

การซื้อขาย (SET:KTB)
พื้นที่ที่ให้บริการ ประเทศไทย
เว็บไซต์ www.ktb.co.th
ประเภท รัฐวิสาหกิจในรูปบริษัทมหาชน
บริษัทลูก ดูที่ หัวข้อย่อย
คำขวัญ กรุงไทยเข้าใจคุณ
จำนวนที่ตั้ง 1,120 สาขา[1]
ก่อนหน้า ธนาคารมณฑล
ธนาคารเกษตร
ที่อยู่ อาคาร 1 : เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
อาคาร 2 : เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ก่อตั้ง 27 มกราคม พ.ศ. 2485 (78 ปี, ธนาคารมณฑล)
26 เมษายน พ.ศ. 2493 (69 ปี, ธนาคารเกษตร)
14 มีนาคม พ.ศ. 2509 (53 ปี, ธนาคารกรุงไทย)
ผู้ก่อตั้ง กระทรวงการคลัง (ธนาคารมณฑลและกรุงไทย)
วิลาศ โอสถานนท์ และ
ดิเรก ชัยนาม (ธนาคารเกษตร)

ใกล้เคียง

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยเครดิต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร