ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชนเป็นบริษัทบริการการเงินในประเทศไทยมีสำนักงานอยู่ที่เขตวัฒนาและเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และเป็นหนึ่งในห้าธนาคารขนาดใหญ่[2]และมีจำนวนสาขาเป็นอันดับสามของประเทศไทย[1]

ธนาคารกรุงไทย

บริษัทลูก ดูที่ หัวข้อย่อย
ก่อตั้ง 27 มกราคม พ.ศ. 2485 (78 ปี, ธนาคารมณฑล)
26 เมษายน พ.ศ. 2493 (69 ปี, ธนาคารเกษตร)
14 มีนาคม พ.ศ. 2509 (53 ปี, ธนาคารกรุงไทย)
ที่อยู่ อาคาร 1 : เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
อาคาร 2 : เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
คำขวัญ กรุงไทยเข้าใจคุณ
ผู้ก่อตั้ง กระทรวงการคลัง (ธนาคารมณฑลและกรุงไทย)
วิลาศ โอสถานนท์ และ
ดิเรก ชัยนาม (ธนาคารเกษตร)
ก่อนหน้า ธนาคารมณฑล
ธนาคารเกษตร
การซื้อขาย (SET:KTB)
เว็บไซต์ www.ktb.co.th
พื้นที่ที่ให้บริการ ประเทศไทย
จำนวนที่ตั้ง 1,120 สาขา[1]
ประเภท รัฐวิสาหกิจในรูปบริษัทมหาชน

ใกล้เคียง

ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย