ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: The Siam Commercial Bank Public Company Limited ชื่อย่อ: SCB)[6] เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกและเป็นหนึ่งในห้าธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งโดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2449 ปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 1,070 สาขา

ธนาคารไทยพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์ การธนาคารลูกค้ารายย่อย การธนาคารพาณิชย์ การประกันภัย วาณิชธนกิจ เงินกู้จำนอง การธนาคารลูกค้าบุคคลรายใหญ่ การบริหารความมั่งคั่ง บัตรเครดิต
อุตสาหกรรม ธนาคาร บริการการเงิน
การซื้อขาย (SET:SCB)
พื้นที่ที่ให้บริการ ทั่วโลก
เว็บไซต์ www.scb.co.th
ประเภท บริษัทมหาชน
รูปแบบ สถาบันการเงิน
กำไร 43,151.90 ล้านบาท (2560)[3]
คำขวัญ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล
เป็นทุกอย่างเพื่อคุณ
พนักงาน 27,000 คน (2560)
จำนวนที่ตั้ง ศูนย์การเงินรายย่อย 1,070 สาขา และเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ 9,724 แห่ง
ก่อนหน้า บุคคลัภย์
แบงก์สยามกัมมาจล
ทุน 3,395,427,949 หุ้น (2561)[5]
ที่อยู่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
รายได้ 166,855.24 ล้านบาท (2560)[2]
ก่อตั้ง 4 ตุลาคม พ.ศ. 2447 (115 ปี ในชื่อบุคคลัภย์)
30 มกราคม พ.ศ. 2449 (113 ปี ในชื่อแบงก์สยามกัมมาจล)
27 มกราคม พ.ศ. 2482 (80 ปี ในชื่อธนาคารไทยพาณิชย์)
บุคลากรหลัก วิชิต สุรพงษ์ชัย (ประธานกรรมการบริหาร)
อาทิตย์ นันทวิทยา (กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
มูลค่าตลาด 509,311.08 ล้านบาท (2560)[1]
สินทรัพย์ 3,024,032.02 ล้านบาท (2560)[4]
ผู้ก่อตั้ง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ใกล้เคียง

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยเครดิต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แหล่งที่มา

WikiPedia: ธนาคารไทยพาณิชย์ http://www.buyatsiam.com http://www.scbchallenge.com http://www.scbfoundation.com http://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?... http://www.settrade.com/C04_05_stock_majorsharehol... http://www.komchadluek.net/news/crime/200983 http://www.scb.co.th http://www.scb.co.th/th/about-scb/board-and-manage... http://www.scb.co.th/th/about-scb/our-history/foun... http://www.scb.co.th/th/getfile/123/setfillings