ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: The Siam Commercial Bank Public Company Limited ชื่อย่อ: SCB)[6] เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกและเป็นหนึ่งในห้าธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งโดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2449 ปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 1,070 สาขา

ธนาคารไทยพาณิชย์

ประเภท บริษัทมหาชน
มูลค่าตลาด 509,311.08 ล้านบาท (2560)[1]
ทุน 3,395,427,949 หุ้น (2561)[5]
พื้นที่ที่ให้บริการ ทั่วโลก
การซื้อขาย (SET:SCB)
บุคลากรหลัก วิชิต สุรพงษ์ชัย (ประธานกรรมการบริหาร)
อาทิตย์ นันทวิทยา (กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
ที่อยู่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ก่อตั้ง 4 ตุลาคม พ.ศ. 2447 (115 ปี ในชื่อบุคคลัภย์)
30 มกราคม พ.ศ. 2449 (113 ปี ในชื่อแบงก์สยามกัมมาจล)
27 มกราคม พ.ศ. 2482 (80 ปี ในชื่อธนาคารไทยพาณิชย์)
รายได้ 166,855.24 ล้านบาท (2560)[2]
ผลิตภัณฑ์ การธนาคารลูกค้ารายย่อย การธนาคารพาณิชย์ การประกันภัย วาณิชธนกิจ เงินกู้จำนอง การธนาคารลูกค้าบุคคลรายใหญ่ การบริหารความมั่งคั่ง บัตรเครดิต
คำขวัญ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล
เป็นทุกอย่างเพื่อคุณ
ผู้ก่อตั้ง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สินทรัพย์ 3,024,032.02 ล้านบาท (2560)[4]
ก่อนหน้า บุคคลัภย์
แบงก์สยามกัมมาจล
จำนวนที่ตั้ง ศูนย์การเงินรายย่อย 1,070 สาขา และเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ 9,724 แห่ง
อุตสาหกรรม ธนาคาร บริการการเงิน
กำไร 43,151.90 ล้านบาท (2560)[3]
พนักงาน 27,000 คน (2560)
เว็บไซต์ www.scb.co.th
รูปแบบ สถาบันการเงิน

ใกล้เคียง

ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

แหล่งที่มา

WikiPedia: ธนาคารไทยพาณิชย์ http://www.buyatsiam.com http://www.scbchallenge.com http://www.scbfoundation.com http://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?... http://www.settrade.com/C04_05_stock_majorsharehol... http://www.komchadluek.net/news/crime/200983 http://www.scb.co.th http://www.scb.co.th/th/about-scb/board-and-manage... http://www.scb.co.th/th/about-scb/our-history/foun... http://www.scb.co.th/th/getfile/123/setfillings