นาซา
นาซา

นาซา

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (อังกฤษ: National Aeronautics and Space Administration) หรือ องค์การนาซา (NASA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) ตามรัฐบัญญัติการบินและอวกาศแห่งชาติ[4] เป็นหน่วยงานส่วนราชการ รับผิดชอบในโครงการอวกาศและงานวิจัยห้วงอากาศอวกาศ (aerospace) ระยะยาวของสหรัฐ คอยจัดการหรือควบคุมระบบงานวิจัยทั้งกับฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 องค์การนาซาได้ประกาศภารกิจหลักคือการบุกเบิกอนาคตแห่งการสำรวจอวกาศ การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยทางการบินและอวกาศ[5]คำขวัญขององค์การนาซาคือ "เพื่อประโยชน์ของคนทุกคน" (For the benefit of all)[1]

แหล่งที่มา

WikiPedia: นาซา http://spaceflightnow.com/2014/12/14/nasa-gets-bud... http://www.jsc.nasa.gov/policies.html#Guidelines http://www.nasa.gov http://www.nasa.gov/ http://www.nasa.gov/about/highlights/what_does_nas... http://www.nasa.gov/offices/ogc/about/space_act1.h... http://www.lightmillennium.org/2004_newyear/gokogl... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... https://wicn.nssc.nasa.gov/c10/cgi-bin/cognosisapi... https://commons.wikimedia.org/wiki/NASA?uselang=th