ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ชื่อเล่น ตู่; เกิด 21 มีนาคม พ.ศ. 2497) ปัจจุบันเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 29 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้บัญชาการ ศูนย์บัญชาการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า วิกฤตภัยแล้ง อดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะทหารผู้ยึดอำนาจการปกครองในรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557ประยุทธ์เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 23 และเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เข้ารับราชการครั้งแรกที่กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ จากนั้นได้รับราชการในสังกัดกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ตามลำดับ นอกจากนั้นเขายังอยู่ในกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์และทหารเสือราชินี เขาเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงตุลาคม 2557 หลังการแต่งตั้ง เขามีลักษณะนิยมเจ้าอย่างเข้มข้น และคู่แข่งของอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ถือได้ว่าเขาเป็นสายแข็ง (hardliner) ในกองทัพ เป็นผู้สนับสนุนแนวหน้าของการสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงในเดือนเมษายน 2552 และเมษายน–พฤษภาคม 2553[1] ต่อมาเขามุ่งวางตนเป็นกลาง โดยพูดคุยกับญาติผู้ประท้วงที่เสียชีวิตในเหตุการณ์[2] และร่วมมือกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์[3] ซึ่งชนะการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม 2554ระหว่างวิกฤตการณ์การเมืองซึ่งเริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2556 และเกี่ยวข้องกับการประท้วงต่อรัฐบาลรักษาการยิ่งลักษณ์ พลเอกประยุทธ์อ้างว่ากองทัพเป็นกลาง[4] และจะไม่รัฐประหาร ทว่า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 พลเอกประยุทธ์รัฐประหารต่อรัฐบาลและควบคุมประเทศในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินับแต่นั้น[5] สุเทพ เทือกสุบรรณเปิดเผยว่า ตนกับพลเอกประยุทธ์วางแผนโค่นพันตำรวจโททักษิณตั้งแต่ปี 2553[6] ซึ่งพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธข่าวนี้ ต่อมา เขาออกรัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งให้อำนาจครอบคลุมแก่คณะผู้ก่อการ[7] และนิรโทษกรรมคณะฯ สำหรับรัฐประหาร วันที่ 21 สิงหาคม 2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเอกฉันท์เลือกพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งสมาชิกสภานั้นถูกเลือกมา และส่วนใหญ่เป็นนายทหาร[8]หลังรัฐประหาร เขาสั่งปราบปรามผู้เห็นแย้ง ห้ามการอภิปรายสาธารณะเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการวิจารณ์รัฐบาล จำกัดเสรีภาพในการแสดงออกในประเทศไทยอย่างหนัก[9]

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ศิษย์เก่า วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ลายมือชื่อ
ยศ พลเอก
รองนายกรัฐมนตรี
รอง
คู่สมรส นราพร จันทร์โอชา
ก่อนหน้า อนุพงษ์ เผ่าจินดา
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พรรคการเมือง อิสระ[lower-alpha 2]
เกิด 21 มีนาคม พ.ศ. 2497 (700165000000000000065 ปี 7002306000000000000306 วัน)
จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
บังคับบัญชา กองทัพบก
สังกัด กองทัพบกไทย
มารดา เข็มเพชร จันทร์โอชา
บิดา พันเอก ประพัฒน์ จันทร์โอชา
ถัดไป อุดมเดช สีตบุตร
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปีปฏิบัติงาน 2519–2557

แหล่งที่มา

WikiPedia: ประยุทธ์ จันทร์โอชา http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/09/0... http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics... http://www.bangkokbiznews.com/mobile/xhtml/news/de... http://www.bangkokpost.com/lite/breakingnews/35202... http://www.bangkokpost.com/news/politics/382363/pr... http://www.bangkokpost.com/news/politics/428523/pr... http://www.bangkokpost.com/print/199149/ http://www.bbc.com/news/world-asia-27526495 http://www.bbc.com/news/world-asia-28598995 http://www.instagram.com/prayutofficial