ฝูงหมาป่า (ยุทธวิธีทางเรือ)

ฝูงหมาป่า (เยอรมัน: Rudeltaktik หรือ Wolfsrudeltaktik; อังกฤษ: wolfpack) เป็นยุทธวิธีการโจมตีจำนวนมากเพื่อปะทะกับคอนวอย ที่ใช้โดยเรืออูของครีคส์มารีเนอเยอรมันในระหว่างยุทธการแห่งแอตแลนติก