พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร
หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูรหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[3] (พระราชสมภพ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495) เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์มีพระเชษฐภคินีและพระขนิษฐภคินีร่วมพระราชชนนีถึง 3 พระองค์

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชสมภพ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 (67 พรรษา)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
พระราชบุตร
ราชวงศ์ จักรี
สถาปนา 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515[1]
ผู้สำเร็จราชการ เปรม ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
ครองราชย์ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน (70003000000000000003 ปี 7002105000000000000105 วัน)
วัดประจำรัชกาล
วัดประจำรัชกาล
วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร[2]
ลายพระอภิไธย
พระราชมารดา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
มเหสี-พระสนม
ราชาภิเษก 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
มเหสี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ดำรงพระยศ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (700143000000000000043 ปี 7002289000000000000289 วัน)

ใกล้เคียง

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แหล่งที่มา

WikiPedia: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว http://www.bbc.com/news/world-asia-37654314 http://news.ch3thailand.com/local/94494 http://www.posttoday.com/social/royal/468256 http://www.thailaws.com/law/thaiacts/code576.pdf http://news.tlcthai.com/royal/6634.html http://www.watbowon.com/Monk/oldmonks/index14.htm http://www.xn--12co9drbac8a9as5aiidh8isei1npa.com/... http://www.mcot.net/site/content?id=521f19bd150ba0... http://www.kingdom-siam.org http://www.kingdom-siam.org/family-b-a-a.html