ฟอร์มาลดีไฮด์
ฟอร์มาลดีไฮด์

ฟอร์มาลดีไฮด์

บทความนี้ใช้ระบบคริสต์ศักราช เพราะอ้างอิงคริสต์ศักราชและคริสต์ศตวรรษ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งFormaldehyde[1]-92 °C, 181 K, -134 °F -19 °C, 254 K, -2 °F ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde, systematic name คือ methanal, สารละลายในน้ำเรียกว่า ฟอร์มาลีน) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีตามธรรมชาติ มีสูตรเคมี CH2O หรือ H-CHOเป็นแอลดีไฮด์ (R-CHO) ที่ซับซ้อนน้อยที่สุดชื่อสามัญของสารมาจากความคล้ายคลึงและความเกี่ยวข้องของสารกับกรดฟอร์มิกฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารตั้งต้น (precursor) ของวัสดุและสารประกอบเคมีอื่น ๆ มากมายในปี 1996 สมรรถภาพการผลิตสารประเมินว่าอยู่ที่ 8.7 ล้านตันต่อปี[10]ซึ่งนำไปใช้ผลิตวัสดุเกี่ยวกับเรซิน เช่น แผ่นชิ้นไม้อัด และวัสดุเคลือบ เป็นหลักเพราะใช้อย่างกว้างขวาง มีพิษ และระเหยได้ สารจึงเป็นอันตรายอย่างสำคัญต่อสุขภาพมนุษย์[11]ในปี 2011 โครงการพิษวิทยาแห่งชาติสหรัฐจัดสารว่า "ทราบกันว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์"[12][13][14]

ใกล้เคียง

ฟอร์ม ฟอร์มาลดีไฮด์ ฟอร์มูลาวันชิงแชมป์โลก 2022 ฟอร์มูลาวันชิงแชมป์โลก 2021 ฟอร์มูลาวันชิงแชมป์โลก 2023 ฟอร์มูลาวันชิงแชมป์โลก 2020 ฟอร์มูลาวัน ฟอร์มายเดียร์... ฟอร์มอาร์โกนาวิส ฟอร์มอิส

แหล่งที่มา

WikiPedia: ฟอร์มาลดีไฮด์ http://www.npi.gov.au/database/substance-info/prof... http://www.drugbank.ca/drugs/DB03843 http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/air/formaldeh... http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/RG... http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-03/18/cont... http://www.antaranews.com/en/news/74626/formaldehy... http://thejakartaglobe.beritasatu.com/news/bpom-un... http://www.boston.com/news/nation/washington/artic... http://www.chemspider.com/692 http://www2.dupont.com/Plastics/en_US/assets/downl...