มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกในประเทศไทยถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับ วิทยาลัยเกริก วิทยาลัยไทยสุริยะ วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และวิทยาลัยพัฒนา เริ่มแรกนั้นได้รับการก่อตั้งในชื่อ “วิทยาลัยไทยเทคนิค” เมื่อปี พ.ศ. 2505 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยกรุงเทพ” และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2527 โดยจัดการเรียนการสอนใน 11 คณะ รวมทั้ง วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปัจจุบัน เปิดดำเนินการสอน ใน 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เพลง มาร์ชมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ความรู้คู่ความดี
นายกสภาฯ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
สีประจำสถาบัน          แสด - ม่วง
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ตั้ง วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ซอยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
วิทยาเขตรังสิต
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ชื่อย่อ มกท./BU
สถาปนา 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 (49 ปี)[1]
อธิการบดี เพชร โอสถานุเคราะห์
คติพจน์ ความรู้คู่ความดี
เว็บไซต์ www.bu.ac.th

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://maps.google.com/maps?ll=13.711208,100.58195... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.7112... http://www.samobu.com/index.php?option=com_content... http://www.suratosathanugrah.com/main/main.html http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?c... http://www.globalguide.org?lat=13.711208&long=100.... http://www.wikimapia.org/maps?ll=13.711208,100.581... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://admission.bu.ac.th/grad/