มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาลตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 ภายหลังการเรียกร้องของชาวจังหวัดเชียงรายที่ต้องการมีมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น และเพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงใช้พระราชสมัญญา "แม่ฟ้าหลวง" เป็นชื่อมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน ประกอบด้วยสำนักวิชา 15 สำนัก เป็นมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา 1 หลักสูตร ปริญญาตรี 38 สาขา ปริญญาโท 25 สาขา ปริญญาเอก 15 สาขา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการเรียนการสอนหนังสือพิมพ์ไทมส์ในส่วนของ Higher Education Supplement ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลก ของประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2548 และยังได้รับการลงคะแนนให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในประเทศไทย และสวยที่สุดแห่งเอเชีย[2]

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชื่อย่อ มฟล. / MFU
เว็บไซต์ www.mfu.ac.th
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
สถาปนา 25 กันยายน พ.ศ. 2541
(700121000000000000021 ปี 7002129000000000000129 วัน)
นายกสภาฯ พลเอก สำเภา ชูศรี
คติพจน์ สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม
เพลง สายใยแดงทอง
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
ที่ตั้ง เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100
จำนวนผู้ศึกษา 15,000 คน[1] มกราคม พ.ศ. 2563
สีประจำสถาบัน          สีแดง-สีทอง

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง http://www.facebook.com/pages/Mae-Fah-Luang-Univer... http://maps.google.com/maps?ll=20.044889,99.891537... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=20.0448... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.america.gov/st/washfile-english/2008/Ju... http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?c... http://www.globalguide.org?lat=20.044889&long=99.8... http://www.wikimapia.org/maps?ll=20.044889,99.8915... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://pr.ku.ac.th/clipnews/html/09%20September%20...