มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาลตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 ภายหลังการเรียกร้องของชาวจังหวัดเชียงรายที่ต้องการมีมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น และเพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงใช้พระราชสมัญญา "แม่ฟ้าหลวง" เป็นชื่อมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน ประกอบด้วยสำนักวิชา 15 สำนัก เป็นมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา 1 หลักสูตร ปริญญาตรี 38 สาขา ปริญญาโท 25 สาขา ปริญญาเอก 15 สาขา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการเรียนการสอนหนังสือพิมพ์ไทมส์ในส่วนของ Higher Education Supplement ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลก ของประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2548 และยังได้รับการลงคะแนนให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในประเทศไทย และสวยที่สุดแห่งเอเชีย[2]

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เพลง สายใยแดงทอง
คติพจน์ สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
ที่ตั้ง เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100
สถาปนา 25 กันยายน พ.ศ. 2541
(700121000000000000021 ปี 7002129000000000000129 วัน)
สีประจำสถาบัน          สีแดง-สีทอง
ชื่อย่อ มฟล. / MFU
นายกสภาฯ พลเอก สำเภา ชูศรี
เว็บไซต์ www.mfu.ac.th
จำนวนผู้ศึกษา 15,000 คน[1] มกราคม พ.ศ. 2563
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง http://www.facebook.com/pages/Mae-Fah-Luang-Univer... http://maps.google.com/maps?ll=20.044889,99.891537... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=20.0448... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.america.gov/st/washfile-english/2008/Ju... http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?c... http://www.globalguide.org?lat=20.044889&long=99.8... http://www.wikimapia.org/maps?ll=20.044889,99.8915... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://pr.ku.ac.th/clipnews/html/09%20September%20...