รายการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

การเดินรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และนครปฐม) แบ่งเป็นเส้นทางรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีทั้งหมด 8 เขตการเดินรถ จำนวน 126 เส้นทาง, เส้นทางรถโดยสารประจำทางร่วมบริการ จำนวน 115 เส้นทาง และเส้นทางที่มีรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และรถโดยสารประจำทางร่วมบริการ ให้บริการร่วมกัน จำนวน 26 เส้นทาง[1] รวมทั้งหมด 216 เส้นทาง โดยเริ่มให้บริการประจำวัน ตั้งแต่ราว 02:30-05:00 น. และยุติการให้บริการประจำวัน ตั้งแต่ราว 21:00-01:00 น. นอกจากนี้ ยังมีรถให้บริการตลอดคืน ซึ่งจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มจากปกติ[2]

ใกล้เคียง

รายการรหัสไปรษณีย์ไทย รายการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายการสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ รายการธงในสหราชอาณาจักร รายการหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ รายการธงในประเทศไทย รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย/หมวด 3 รายการสาขาวิชา รายการอุบัติเหตุทางรถไฟในประเทศไทย รายการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในจังหวัดนนทบุรี (หมวด 1, 3, 4)

แหล่งที่มา

WikiPedia: รายการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ http://www.bangkokbusclub.com/cms/showthread.php?t... http://www.bangkokbusclub.com/cms/showthread.php?t... http://www.bangkokbusclub.com/cms/showthread.php?t... http://www.energy-reform.com http://www.energy-reform.com/pdf/The%20Ulimate.pdf http://www.rotmaethai.com/board http://www.agro.kmutnb.ac.th/pdf/184.pdf http://www.bmta.co.th/doc/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8... http://www.dailynews.co.th/article/626/16200 http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsI...