วาฬเพชฌฆาต
วาฬเพชฌฆาต

วาฬเพชฌฆาต

วาฬเพชฌฆาต (อังกฤษ: killer whale) หรือ วาฬออร์กา (orca) เป็นสปีชีส์ที่ใหญ่ที่สุดในในวงศ์โลมามหาสมุทร (Delphinidae) สามารถพบเห็นได้ในมหาสมุทรทั่วโลก ตั้งแต่แถบอาร์กติกและแอนตาร์กติกา จนถึงทะเลในแถบเขตร้อน จนอาจเรียกได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สามารถพบเห็นได้ทั่วโลกมากที่สุดนอกเหนือจากมนุษย์[3]

แหล่งที่มา

WikiPedia: วาฬเพชฌฆาต http://www.wwf.org.au/articles/toxic-orcas/ http://books.google.ca/books?id=LpMxr35NBCcC&pg=PA... http://tv.ohozaa.com/hourly-rerun/tpbs/2014-06-11/... http://www.orca-lofoten.com/english/forsk.htm http://www.superteacherworksheets.com/reading-comp... http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1748-... http://www.marien-greifswald.de/Wal.657.0.html http://courses.washington.edu/mb351/readings/baird... http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?se... http://www.afsc.noaa.gov/nmml/species/species_kill...