ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (อังกฤษ: Science Center for Education) หรือที่นิยมเรียกตามชื่อเดิมของสถานที่ว่า ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (Bangkok Planetarium) ตั้งอยู่เลขที่ 928 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ใกล้เคียง

ศูนย์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกในประเทศไทย ศูนย์การค้า ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ศูนย์การบินทหารบก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้