หมู่เกาะโซโลมอน
หมู่เกาะโซโลมอน

หมู่เกาะโซโลมอน

หมู่เกาะโซโลมอน (อังกฤษ: Solomon Islands) เป็นประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศปาปัวนิวกินี และเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพ ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ กว่า 990 เกาะ ซึ่งมีพื้นที่รวมกัน 28,000 ตารางกิโลเมตร

ใกล้เคียง

หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา หมู่เกาะเติกส์และเคคอส หมู่เกาะมาลูกู หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ หมู่เกาะกาลาปาโกส หมู่เกาะโซโลมอน หมู่เกาะพิตแคร์น หมู่เกาะแฟโร หมู่เกาะฮาวาย หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน