อินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลาย ๆ ทาง อาทิ อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้

ใกล้เคียง

อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ อินเทอร์เน็ตมูวีเดตาเบส อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย อินเทล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง อินเตอร์เซกชัน อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล อินเทอร์เน็ตอาร์ไคฟ์ อินเทาร์

แหล่งที่มา

WikiPedia: อินเทอร์เน็ต http://www.akamai.com/stateoftheinternet/ http://www.internetworldstats.com/stats.htm http://www.netindex.com/ http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/ut... http://www.nsrc.org/case-studies/thailand/thai/TH-... http://www.manager.co.th/Telecom/ViewNews.aspx?New... http://www.thnic.co.th http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/the... http://www.nso.go.th http://internet.nectec.or.th/webstats/home.iir?Sec...