เป็นอักษรไทย จำพวกพยัญชนะ อยู่ในลำดับ ที่ 43 ถัดจาก และก่อนถึง มักจะเรียกกันว่า อ อ่าง ในการจัดหมู่อักษร นับเป็นอักษรกลาง ในไตรยางศ์ ผันได้ครบ 5 เสียง และเติม วรรณยุกต์ได้ทั้ง 4 รูปในภาษาไทยกลางทุกถิ่น อักษร อ เป็นพยัญชนะต้น ให้เสียง /ʔ/ แต่ไม่ใช้เป็นพยัญชนะสะกด โดยทั่วไปเรามักจัดให้ อ เป็นเสียงนำสระรูปสระ ตัวออ (อ) ยังสามารถใช้เป็นสระ ออ เมื่ออยู่หลังพยัญชนะต้น ใช้ถัดจากสระ อื เมื่อไม่มีพยัญชนะสะกด เช่น ถือ และใช้ประสมสระ เอือะ เอือ เออะ และ เออ

ใกล้เคียง

อสมท อาณาจักรอยุธยา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย อาณาจักรรัตนโกสินทร์ (สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์) อำเภอพระประแดง อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อัตเลติโกเดมาดริด อินเทอร์เน็ต