เป็นอักษรไทย จำพวกพยัญชนะ อยู่ในลำดับ ที่ 43 ถัดจาก และก่อนถึง มักจะเรียกกันว่า อ อ่าง ในการจัดหมู่อักษร นับเป็นอักษรกลาง ในไตรยางศ์ ผันได้ครบ 5 เสียง และเติม วรรณยุกต์ได้ทั้ง 4 รูปในภาษาไทยกลางทุกถิ่น อักษร อ เป็นพยัญชนะต้น ให้เสียง /ʔ/ แต่ไม่ใช้เป็นพยัญชนะสะกด โดยทั่วไปเรามักจัดให้ อ เป็นเสียงนำสระรูปสระ ตัวออ (อ) ยังสามารถใช้เป็นสระ ออ เมื่ออยู่หลังพยัญชนะต้น ใช้ถัดจากสระ อื เมื่อไม่มีพยัญชนะสะกด เช่น ถือ และใช้ประสมสระ เอือะ เอือ เออะ และ เออ

ใกล้เคียง

อสมท อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาณาจักรอยุธยา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ อาลิง โฮลัน อาณาจักรรัตนโกสินทร์ (สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์) อารยา เอ ฮาร์เก็ต