Asahi_Broadcasting_Corporation

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Asahi_Broadcasting_Corporation

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Asahi_Broadcasting_Corporation


Asahi_Broadcasting_Corporation

การซื้อขาย แม่แบบ:TYO
เว็บไซต์ asahi.jp
พื้นที่ที่ให้บริการ คันไซ
ประเภท บริษัทมหาชน
กำไร
  • ¥574 million (2012)
  • ¥2,438 million (2011)
จำนวนที่ตั้ง 5 (3 ในญี่ปุ่น, 1 ในเซี่ยงไฮ้ และปารีส)
พนักงาน 670 (2554)
บริษัทแม่ อาซาฮิชิมบุง
ทุน
  • ¥56,898 million (2012)
  • ¥56,273 million (2011)
รายได้จากการดำเนินงาน
  • ¥4,406 million (2012)
  • ¥3,605 million (2011)
ที่ตั้ง แขวงฟูกูชิมะ จังหวัดโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น
รายได้
  • ¥78,162 million (2012)
  • ¥76,691 million (2011)
บุคลากรหลัก ซูซูมุ โอกินากะ (ประธาน)
ก่อตั้ง (15 มีนาคม พ.ศ. 2494 (69 ปี))
สินทรัพย์
  • ¥94,621 million (2012)
  • ¥93,139 million (2011)
บริการ การแพร่สัญญาณ
รายการวิทยุ
รายการโทรทัศน์