Clione limacina
Clione limacina

Clione limacina

Clione limacine หรือในชื่อสามัญว่า นางฟ้าทะเล (อังกฤษ: Sea angel[4]) เป็นหอยฝาเดี่ยวที่ไม่มีเปลือกจำพวกหนึ่ง พบในความลึกระดับ 500 เมตร[2]ในมหาสมุทรทางแถบขั้วโลกเหนือ คือ มหาสมุทรอาร์กติก และแถบหนาวเย็นของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือและแอตแลนติกเหนือ จำแนกออกได้เป็น 2 ชนิดย่อย คือ[2]นางฟ้าทะเลมีความยาวโดยเฉลี่ย 1-2.5 เซนติเมตร มีลักษณะโดยทั่วไปใกล้เคียงกับ Clione antarctica ซึ่งพบในมหาสมุทรใต้ ที่มีขนาดใหญ่กว่านางฟ้าทะเลมีลำตัวใส มองเห็นจุดสีส้มอยู่ทั้งหมดสามจุด โดยสองจุดแรกจะแยกออกจากกันไม่ชัดเจน เนื่องจากอยู่บริเวณหัวที่มีหนวดสั้น ๆ สองข้างด้านบน ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นอวัยวะที่เรียกว่า "ถุงตะขอ" (Hook sac) และ "หลอดบุคคัล" (Buccal bulb) ซึ่งเป็นส่วนที่เปรียบได้กับปาก มีส่วนที่เป็นฟันอยู่ในนั้น จุดที่สามของลำตัว มีขนาดใหญ่กว่า เป็นส่วนที่ใช้สำหรับย่อยอาหาร และส่วนที่เป็นจุดเด่น คือ อวัยวะที่เป็นระยางค์เล็ก ๆ คล้ายปีก ที่ชื่อชื่อเรียกว่า "พาราโพเดีย" (Parapodia) อยู่สองข้าง ใช้สำหรับกระพือขึ้นลงเคลื่อนไหวในน้ำเป็นจังหวะ ดูแล้วคล้ายกับนางฟ้าในนิทาน อันเป็นที่มาของชื่อสามัญ[4]กินอาหารจำพวกหอยเปลือกเดี่ยวที่ว่ายน้ำได้ ในสกุล Limacina ได้แก่ชนิด Limacina helicina และ Limacina retroversa โดยล่าเหยื่อด้วยความรวดเร็ว เมื่อเหยื่อเข้ามาใกล้จะจับเหยื่อไว้ด้วยอวัยวะคล้ายหนวด (Buccal cones) ซึ่งมีหกเส้น และเมื่อจับได้จะใช้ฟันครูดและตะขอในการเซาะเปลือกของเหยื่อ เนื่องจากเหยื่อของนางฟ้าทะเลนั้นเป็นหอยที่มีเปลือก[5][6]นางฟ้าทะเลดำรงชีวิตเป็นแพลงค์ตอนในมวลน้ำจึงเป็นอาหารที่สำคัญของสัตว์ที่กินแพลงค์ตอนเป็นอาหาร เช่น วาฬบาลีน ซึ่งในอดีตจึงเคยได้ชื่อว่าเป็นอาหารของวาฬ[7]