Delusional disorder

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Delusional disorder

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Delusional disorder


Delusional disorder

อาการ หลงผิด เห็นภาพหลอนหรือได้ยินเสียงหลอนที่คนอื่นไม่เห็นไม่ได้ยิน พูดไม่ปะติดปะต่อ[4]
สาขาวิชา จิตเวช, จิตวิทยาคลินิก
ความชุก ในสหรัฐอเมริกา 3% ของประชากรทั้งหมดในช่วงชีวิต[4]
สาเหตุ ความเจ็บป่วยทางจิตใจ (โรคจิตเภท โรคอารมณ์สองขั้ว) การขาดนอน โรคหรืออาการบางอย่าง ยาที่กินรักษาบางอย่าง สารเสพติด (รวมทั้งแอลกอฮอล์และกัญชา)[4]
ภาวะแทรกซ้อน ทำร้ายตัวเอง ฆ่าตัวตาย[5]
การรักษา ยาระงับอาการทางจิต รับคำปรึกษาแนะนำจากแพทย์พยาบาล ความช่วยเหลือทางสังคม[5]
ชื่ออื่น Psychotic break
พยากรณ์โรค ขึ้นอยู่กับเหตุ[5]