Dengue

อาการ ไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อและข้อ ผื่น[1][2]
สาขาวิชา โรคติดเชื้อ
ระยะดำเนินโรค 2–7 วัน[1]
สาเหตุ ไวรัสเด็งกีจากยุงลาย (Aedes)[1]
ความชุก 50 ถึง 528 ล้านคนต่อปี[5]
วิธีวินิจฉัย ตรวจพบแอนติบอดีต่อไวรัสหรืออาร์เอ็นเอไวรัส[2]
ภาวะแทรกซ้อน เลือดออก ระดับเกล็ดเลือดต่ำ ความดันโลหิตต่ำจนช็อก[2]
การรักษา การบำบัดประคับประคอง สารน้ำทางหลอดเลือดดำ การเติมเลือด[2]
การเสียชีวิต ~20,000[6]
ชื่ออื่น Dengue, breakbone fever[1][2]
การตั้งต้น 3–14 วันหลังได้รับเชื้อ[2]
โรคอื่นที่คล้ายกัน มาลาเรีย, ไข้เหลือง, ตับอักเสบเหตุไวรัส โรคฉี่หนู[3]
การป้องกัน วัคซีนไข้เด็งกี ลดการสัมผัสยุง[1][4]