Emacs

Emacs เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้แก้ไขข้อความ มีความสามารถหลากหลายเป็นที่นิยมในหมู่นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เดิม Emacs ย่อมาจาก Editor MACroS เป็นการรวบรวมมาโครที่พัฒนาโดย ริชาร์ด สตอลแมน สำหรับโปรแกรมแก้ไขข้อความที่ชื่อ TECO เมื่อปี พ.ศ. 2518 Guy Steele ได้รวบรวมมาโครเหล่านั้นออกมาเป็นซอฟต์แวร์อีแม็คส์ ต่อมาอีแม็คส์ก็กลายเป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความเต็มตัว และมีอยู่ด้วยกันหลายรุ่น แต่อีแม็คส์สองแบบที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ GNU Emacs ซึ่งเริ่มโดย Richard Stallman เมื่อปี พ.ศ. 2527 และ XEmacs ซึ่งแยกออกมาจาก GNU Emacs เมื่อปี พ.ศ. 2534

ใกล้เคียง

Emacs