Hen_Wald_Fy_Nhadau
Hen_Wald_Fy_Nhadau

Hen_Wald_Fy_Nhadau

"Hen Wlad Fy Nhadau" (เสียงอ่านภาษาเวลส์: [heːn wlɑːd və n̥adaɪ̯]) "แผ่นดินปิตุภูมิ" เป็นเพลงชาติของเวลส์.[1] ที่มาของชื่อ – มาจากวรรคแรกของเพลงชาติ – แปลความได้ว่า "แผ่นดินปิตุภูมิ" ในภาษาเวลส์ (อังกฤษ: "Land of My Fathers"). เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องของ อีวาน เจมส์ และ เรียบเรียงทำนองโดย เจมส์ เจมส์ ซึ่งเป็นบุตร ทั้งคู่ได้พำนักพักอาศัยที่ Pontypridd, Glamorgan, เมื่อ มกราคม ค.ศ. 1856[1][2] เอกสารต้นฉบับ ที่ได้ทำการคัดลอกนั้น ถูกเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติเวลส์[2]

แหล่งที่มา

WikiPedia: Hen_Wald_Fy_Nhadau http://www.malechoir.com/national_anthem.htm http://www.wales.com/about-wales/facts-about-wales... http://www.ylolfa.com/cy/dangos.php?&ISBN=97818477... http://cantorion.org/musicsearch/title/Hen%20Wlad%... http://www.bbc.co.uk/wales/music/sites/anthem/page... http://www.welshpedia.co.uk/wiki/wales/index.php?t... http://www.welshicons.org.uk/html/hen_wlad_fy_nhad... https://itunesconnect.apple.com/WebObjects/iTunesC... https://www.youtube.com/watch?v=RIwBvjoLyZc https://www.youtube.com/watch?v=eUNnplTSAi4