Lateral line
Lateral line

Lateral line

lateral line เป็นระบบอวัยวะรับความรู้สึก (sense organ system) ของสัตว์น้ำมีกระดูกสันหลัง ซึ่งใช้ตรวจจับการเคลื่อนไหว แรงสั่น และความแตกต่างของแรงดันในน้ำรอบ ๆ ตัวอาศัยเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวที่แปลงไป ซึ่งเรียกว่า เซลล์ขน และตอบสนองต่อการขยับเหตุการเคลื่อนไหวโดยถ่ายโอนสัญญาณเป็นกระแสประสาทเป็นอวัยวะสำคัญสำหรับพฤติกรรมอยู่เป็นฝูง การล่าเหยื่อ และการรู้ทิศทางยกตัวอย่างเช่น ปลาสามารถใช้ระบบ lateral line เพื่อติดตามกระแสน้ำวนที่เหยื่อซึ่งกำลังหนีสร้างlateral line ปกติจะเห็นเป็นเส้นจาง ๆ ประกอบด้วยรู วิ่งไปตามลำตัว ตั้งแต่ที่ปิดเหงือกไปจนถึงโคนหางในสัตว์บางสปีชีส์ อวัยวะรับความรู้สึกที่ lateral line ได้เปลี่ยนไปทำหน้าที่เป็นตัวรับรู้ไฟฟ้า (electroreceptor) ซึ่งสามารถตรวจจับพัลส์ไฟฟ้า ดังนั้น จึงยังเป็นอวัยวะที่คล้าย ๆ กันตัวอ่อนสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกโดยมากและที่โตแล้วจะมีระบบรับรู้แรงกลที่เทียบกับ lateral line ได้[1]