Nepenthes_campanulata
Nepenthes_campanulata

Nepenthes_campanulata

Nepenthes campanulata (มาจากภาษาละติน: campanulatus = ระฆัง), หรือ Bell-Shaped Pitcher-Plant (หม้อทรงระฆัง) [1] เป็นหม้อข้าวหม้อแกงลิงถิ่นเดียวของเกาะบอร์เนียวไฟป่าได้ทำลายถิ่นที่อยู่ของ N. campanulata ที่เรารู้เพียงแห่งเดียวไปในปี ค.ศ. 1983 และมันไม่เป็นที่แน่ใจว่ายังมีหม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิดนี้ในที่แห่งอื่นอีกหรือไม่หรือมันได้สูญพันธุ์ไปแล้ว[2] จนถึงปี ค.ศ. 1997 มันได้ถูกค้นพบอีกครั้งในระยะทางไม่กี่ร้อยกิโลเมตรห่างจากที่ตั้งแบบฉบับเดิม N. campanulata มีชื่ออยู่ในบัญชีแดงของIUCNปี ค.ศ. 2006[3]N. campanulata ไม่มีลูกผสมทางธรรมชาติ และไม่มีหน่วยอนุกรมวิธานต่ำกว่าระดับชนิด[2]

แหล่งที่มา

WikiPedia: Nepenthes_campanulata http://discovermagazine.com/2001/oct/featplants http://www.omnisterra.com/botany/cp/list/cp94alld/... http://www.wildborneo.com.my/species.php?r1=specie... http://www.nationaalherbarium.nl/fmcollectors/k/Ko... http://www.cababstractsplus.org/abstracts/Abstract... http://sweetgum.nybg.org/vh/specimen.php?irn=39365... http://sweetgum.nybg.org/vh/specimen.php?irn=39365... http://www.redlist.org/search/details.php?species=... https://commons.wikimedia.org/wiki/Nepenthes_campa...