Republiko nasha, zdravey
Republiko nasha, zdravey

Republiko nasha, zdravey

Republiko naša, zdravej! (บัลแกเรีย: Републико наша, здравей!, "สาธารณรัฐของเรา, จงเจริญ!") เป็นเพลงชาติของสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย ระหว่าง ค.ศ. 1947 จนถึง ค.ศ. 1951.เพลงชาติฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อ ค.ศ. 1947 ภายหลังการลงประชามติสถาปนาสาธารณรัฐ เมื่อค.ศ. 1946 ต่อมาได้มีการประกาศใช้เพลงชาติฉบับใหม่ เมื่อค.ศ. 1951.[1]เพลงชาติฉบับนี้ ขับร้องครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1947.[2]