Rhizopus
Rhizopus

Rhizopus

Rhizopus arrhizus
Rhizopus azygosporus
Rhizopus microsporus
Rhizopus nigricans
Rhizopus oligosporus
Rhizopus oryzae
Rhizopus schipperae
Rhizopus sexualis
Rhizopus stolonifer
และอื่นๆRhizopus เป็นสกุลของราที่สร้างเส้นใย พบในดิน ผักและผลไม้ที่กำลังย่อยสลาย มูลสัตว์ และขนมปังเก่า เป็นราที่พบในลูกแป้ง และมีบทบาทในการทำข้าวหมากRhizopus สร้างทั้งสปอร์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ สปอแรงจิโอสปอร์แบบไม่อาศัยเพศ สร้างภายในโครงสร้างคล้ายหัวเข็มหมุดที่เรียกสปอแรงเจียม