Stereocilia
Stereocilia

Stereocilia

ในหูชั้นในของสัตว์ต่าง ๆ มากมาย Stereocilia เป็นออร์แกเนลล์ของเซลล์ขนซึ่งตอบสนองต่อการไหวของน้ำเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ รวมทั้งการได้ยินและการทรงตัวStereocilia ยาวประมาณ 10-50 ไมโครเมตร และมีลักษณะบางอย่างคล้าย ๆ กับ microvilli[1]เซลล์ขนจะแปลความดันในน้ำและสิ่งเร้าเชิงกลอื่น ๆ ให้เป็นกระแสไฟฟ้าผ่าน microvilli จำนวนมากซึ่งเป็นลำตัวของ stereocilia[2]มี Stereocilia ทั้งในระบบการได้ยินและระบบการทรงตัว (Vestibular system)

ใกล้เคียง

แหล่งที่มา

WikiPedia: Stereocilia http://www.cell.com/article/S2211124715011420/abst... http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1399-... http://neuroscience.uth.tmc.edu/s2/chapter10.html http://education.vetmed.vt.edu/Curriculum/VM8054/L... http://www.ijdb.ehu.es/web/paper.php?doi=10.1387/i... http://www.nidcd.nih.gov/news/releases/15/Pages/10... //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1193371 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2172292 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2795320 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3014371