Streptococcus mutans
Streptococcus mutans

Streptococcus mutans

Streptococcus mutans เป็นแบคทีเรียในสภาวะกึ่งออกซิเจน แกรมบวก รูปกลม พบโดยทั่วไปในช่องปาก และเป็นสาเหตุของฟันผุ[1][2]พบครั้งแรกโดย J Kilian Clarke ในปี พ.ศ. 2467[3]สปีชีส์ที่ใกล้เคียงกับ Streptococcus mutans คือ Streptococcus sobrinus ซึ่งเป็นแบคที่เรียที่ทำให้เกิดโรคฟันผุทั้งคู่ บางครั้งจึงเรียกรวมกันว่า mutans streptococci