Xianfeng Emperor

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Xianfeng Emperor

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Xianfeng Emperor


Xianfeng Emperor

พระราชบุตร องค์ชายไจ้ฉุน
ราชวงศ์ ชิง
ก่อนหน้า จักรพรรดิเต้ากวง
ครองราชย์ 9 มีนาคม ค.ศ. 1850 - 22 สิงหาคม ค.ศ. 1861
(700111000000000000011 ปี 7002166000000000000166 วัน)
พระราชมารดา สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวชวนเฉิง
พระราชบิดา จักรพรรดิเต้ากวง
พระนามเต็ม
พระนามเต็ม
สมเด็จพระจักรพรรดิชิงเหวินจง
สวรรคต 22 สิงหาคม 1861(700130000000000000030 ปี 700136000000000000036 วัน)
ถัดไป จักรพรรดิถงจื้อ
ประสูติ 17 กรกฎาคม 1831
พระราชวังต้องห้าม
อี้จู่
มเหสี พระนางหนิวฮู่ลู่