กลุ่มเซ็นทรัล
กลุ่มเซ็นทรัล

กลุ่มเซ็นทรัล

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงแรม และร้านอาหาร ของบุคคลผู้เป็นสมาชิกในสกุลจิราธิวัฒน์

กลุ่มเซ็นทรัล

พนักงาน 66,000 คน
ที่ตั้ง 22 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลชิดลม ชั้น 15 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก ทศ จิราธิวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Executive Chairman & CEO)
ผู้ก่อตั้ง เตียง จิราธิวัฒน์
ประเภท ธุรกิจครอบครัว
ก่อตั้ง พ.ศ. 2490 (73 ปี)
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีก
เว็บไซต์ www.centralgroup.com
บริษัทในเครือ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (SET:CRC)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (SET:CPN)
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (SET:CENTEL)
บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (SET:COL)

ใกล้เคียง

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มภาษาจีน กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กลุ่ม 20 กลุ่มอาการขาดยาเบ็นโซไดอาเซพีน กลุ่มเดอะมอลล์ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มอาการมือแปลกปลอม กลุ่มภาษาเซมิติก