การขนส่งในประเทศเกาหลีใต้

การขนส่งในประเทศเกาหลีใต้ แบ่งออกเป็นการขนส่งระบบราง ถนน รถโดยสาร เรือ และอากาศยานซึ่งมีให้บริการทั่วประเทศ และยังเป็นประเทศที่ 3 ของโลกที่ให้บริการรถไฟฟ้าพลังแม่เหล็ก[1]

ใกล้เคียง

การขนส่งในประเทศไทย การขนส่งระบบรางในประเทศไทย การขนส่งในประเทศเกาหลีใต้ การขนส่งในกัวลาลัมเปอร์ การขนส่งระบบรางในประเทศอินโดนีเซีย การขนส่งในประเทศอินโดนีเซีย การขนส่งสาธารณะในหุบเขากลัง การขนส่งในประเทศฮังการี การขนส่งระบบรางในประเทศกัมพูชา การขนส่งระบบรางในประเทศญี่ปุ่น

แหล่งที่มา

WikiPedia: การขนส่งในประเทศเกาหลีใต้ http://flyasiana.com/ http://chkin.flyasiana.com/English/Fly2007/Content... http://kojects.com/2012/01/28/maglev-at-incheon-in... http://www.koreanair.com/ http://www.koreanair.com/local/kr/gd/eng/au/ci/eng... http://www.nationmaster.com/graph/tra_mer_mar_shi_... http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/ http://www.airport.kr/notice/NoticeView.iia?functi... http://www.airport.kr/notice/NoticeView.iia?functi... http://www.airport.co.kr/eng/dba/airport/gimpo/