การฉ้อโกงบัตรเครดิต

การฉ้อโกงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (อังกฤษ: electronic card fraud) เป็นคำที่กินความหมายกว้าง โดยหมายถึงการลักทรัพย์และการฉ้อโกงที่กระทำโดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือสิ่งอื่นใดซึ่งใช้ชำระหนี้ในทำนองเดียวกัน เป็นเครื่องมือให้ได้มาซึ่งเงินจากธุรกรรมหรือบัญชีของผู้อื่น หรือซึ่งสินค้าและบริการโดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่าย การฉ้อโกงบัตรอิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมที่เรียกว่า "การขโมยเอกลักษณ์" (อังกฤษ: identity theft)สมาคมการชำระหนี้แห่งสหราชอาณาจักร (อังกฤษ: UK Payments Association) รายงานว่า การฉ้อโกงบัตรอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าต่อปีสูงหลายพันล้านดอลลาร์ และใน พ.ศ. 2549 การฉ้อโกงทำนองนี้ในสหราชอาณาจักรแต่แห่งเดียวกินมูลค่าสี่ร้อยยี่สิบแปดล้านยูโร[1]

ใกล้เคียง

การฉ้อราษฎร์บังหลวงในประเทศไทย การฉ้อโกงบัตรเครดิต การฉ้อฉลแบบพอนซี การฉ้อโกงบิตคอยน์บนทวิตเตอร์ พ.ศ. 2563 การฉ้อราษฎร์บังหลวงในประเทศมาเลเซีย การฉ้อราษฎร์บังหลวง การฉ้อฉล การค้าประเวณี การจ้างงาน การล้อมเลนินกราด