ขุนรองปลัดชู
ขุนรองปลัดชู

ขุนรองปลัดชู

ขุนรองปลัดชู เป็นผู้นำในคณะกรมการเมืองวิเศษไชยชาญ (ปัจจุบันคืออำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง) มีชีวิตในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชกาลสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศ) ซึ่งได้รวบรวมไพร่พลเข้าเป็นกองอาสาสมัคร 400 คน สังกัดกองอาทมาต เพื่อเข้าร่วมทัพกรุงศรีอยุธยาต่อต้านการบุกครองของกองทัพพม่าในสงครามพระเจ้าอลองพญา

ใกล้เคียง

ขุนรองปลัดชู ขุนรองปลัดชู (ภาพยนตร์) ขุนทอง ภูผิวเดือน ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา ขุนทอง เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง ขุนรัตนาวุธ ขุนอนุสรสิทธิกรรม (ทองดี วัชโรทยาน) ขุนลอ ขุนอินทรภักดี (ทองอิน ทองมาก) ขุนรุธรัฐภิรมย์ สนิบุตร