ข้าวโพด
ข้าวโพด

ข้าวโพด

ข้าวโพด (ชื่อวิทยาศาสตร์: Zea mays Linn.) ชื่ออื่น ๆ ข้าวสาลี สาลี (เหนือ) คง (กระบี่) โพด (ใต้) บือเคเส่ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) เป็นพืชตระกูลเดียวกับหญ้ามีลำต้นสูง โดยเฉลี่ย 2.2 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้น 0.5-2.0 นิ้ว เมล็ดจากฝักใช้เป็นอาหารคนและสัตว์

แหล่งที่มา

WikiPedia: ข้าวโพด http://www.geochembio.com/biology/organisms/maize/ http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?produc... http://www.nytimes.com/2010/05/25/science/25creatu... http://www.simplysetup.com/simple-living-2/gardeni... http://link.springer.com/article/10.1007/s11270-01... http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/152265... http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed... http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list?qlookup=11... http://gisweb.ciat.cgiar.org/GapAnalysis/?p=284