งูเขียวพระอินทร์
งูเขียวพระอินทร์

งูเขียวพระอินทร์

สำหรับเขียวพระอินทร์อย่างอื่นดูที่: ปลาเขียวพระอินทร์งูเขียวพระอินทร์ หรือ งูเขียวดอกหมาก (ชื่อวิทยาศาสตร์: Chrysopelea ornata) เป็นงูลักษณะลำตัวเรียวยาว ปราดเปรียว เกล็ดสีเขียวแกมเหลืองลายดำ สามารถเลื้อยไต่ไปบนกิ่งไม้ได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นงูพิษอ่อนไม่มีผลกับมนุษย์ที่สามารถพบได้บ่อยครั้งตามบ้านเรือน จึงได้รับสมญานามว่า "งูสามัญประจำบ้าน"[1]

ใกล้เคียง

งูเขียวพระอินทร์ งูเขียวหัวจิ้งจก งูเขียวหางไหม้ งูเขียวปากแหนบ งูเขียวกาบหมาก งูเขียวหางไหม้ลายเสือ งูเขียวหัวจิ้งจกมลายู งูเขียวหางไหม้ศรีลังกา งูเขียวปาล์ม งูเขียว