จักรยาน
จักรยาน

จักรยาน

จักรยาน (อังกฤษ: Bicycle, Bike) คือ การขนส่งโดยใช้พลังงานที่ได้จากมนุษย์ ขับเคลื่อนโดยการกดลูกบันได พาหนะสำหรับเส้นทางทุรกันดาร มีสองล้อเชื่อมต่ออยู่กับเฟรม ล้อทั้งคู่เรียงกันในทิศทางเดียวกัน โดยคนที่ขับขี่จักรยานเรียกว่านักปั่นจักรยานจักรยานถูกประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในยุโรป ช่วงศตวรรษที่ 19 ในปี พ.ศ. 2003 มีจำนวนมากกว่าพันล้านคันทั่วโลก คิดเป็นสองเท่าของรถยนต์[2] เป็น การคมนาคมขั้นพื้นฐาน ในหลายภูมิภาค นอกจากนี้ยังใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ และนำไปใช้เป็นของเล่นเด็ก ใช้ออกกำลังกาย เป็นเครื่องมือสำหรับทหารตำรวจ การจัดส่งสินค้าและใช้ในการแข่งขันรูปร่างพื้นฐานและองค์ประกอบของจักรยานที่ถูกต้อง หรือจักรยานที่ปลอดภัย มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยตั้งแต่จักรยานรูปแบบแรกได้รับการพัฒนาขึ้นประมาณปี 1885[3] แต่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่มีการพัฒนาของวัสดุรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้น และ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ สิ่งนี้เป็นการเริ่มต้นของการออกแบบจักรยานแบบพิเศษต่าง ๆการออกแบบจักรยานมีผลกระทบอย่างมากต่อสังคม ทั้งในด้านของวัฒนธรรม และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม ส่วนประกอบหลาย ๆ อย่างเป็นแรงผลักดันที่เกิดจากการพัฒนาของรถยนต์และนำมาใช้กับจักรยานรวมถึง ลูกปืน ยางที่ใช้ลม โซ่ขับเคลื่อน เฟืองเกียร์ และ ซี่ลวด[4]

ใกล้เคียง

จักรยาน จักรยานเสือภูเขา จักรยานยนต์ตำรวจ จักรยานชิงแชมป์โลก 2023 จักรยานยนต์ จักรยานลู่ชิงแชมป์โลก 2019 จักรยานลู่ชิงแชมป์โลก 2021 จักรยานสีแดง จักรยานลู่ชิงแชมป์โลก 2020 จักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์โลก

แหล่งที่มา

WikiPedia: จักรยาน http://76.12.4.249/artman2/uploads/1/Bikesharing_i... http://76.12.4.249/artman2/uploads/1/China___s_Han... http://cyclingtips.com.au/2013/10/disc-brakes-and-... http://www.sciencetech.technomuses.ca/english/coll... http://www.sciencetech.technomuses.ca/english/coll... http://bicycling.about.com/library/weekly/aa041098... http://www.aboutmyplanet.com/environment/bamboo-bi... http://www.bicyclelaw.com/p.cfm/bicycle-safety/abo... http://www.bikewebsite.com/bikeop.htm http://edition.cnn.com/2012/05/31/business/bamboo-...