จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมลายู ห่างจากกรุงเทพมหานคร ทางรถยนต์ประมาณ 1,149 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ประมาณ 4,475.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,797,143.75 ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดปัตตานีในเขตอำเภอสายบุรี อำเภอไม้แก่น และอ่าวไทย ทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยและรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทิศใต้ติดต่อกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดยะลาในเขตอำเภอบันนังสตา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด มีป่าพรุประมาณ 361,860 ไร่ ทางแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดทิวเขาสันกาลาคีรีซึ่งเป็นแนวกั้นพรมแดนไทย-มาเลเซีย ลักษณะพื้นที่จะมีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำ 4 สาย คือ แม่น้ำบางนรา แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำตากใบ และแม่น้ำโก-ลก มีประชากรจำนวน 796,239 คน แยกเป็นชาย 393,837 คน หญิง 402,402 คน โดยจังหวัดนราธิวาสมีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการอุตสาหกรรมอยู่ที่อำเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่และมีความเจริญกว่าตัวจังหวัดมาก

จังหวัดนราธิวาส

ผู้ว่าราชการ เอกรัฐ หลีเส็น
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2561)
เว็บไซต์ จังหวัดนราธิวาส
ISO 3166-2 TH-96
อักษรโรมัน Narathiwat
ประชากร 796,239 คน[2]> (พ.ศ. 2560)
(อันดับที่ 31)
อักษรไทย นราธิวาส
ความหนาแน่น 177.91 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 18)
ดอกไม้ บานบุรีเหลือง
ที่ตั้ง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส หมู่ที่ 9 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
ชื่อไทยอื่น ๆ บางนรา, นรา
พื้นที่ 4,475.430 ตร.กม.[1]
(อันดับที่ 49)
ต้นไม้ ตะเคียนชันตาแมว

ใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดของประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา

WikiPedia: จังหวัดนราธิวาส http://103.28.101.10/briefprovince/filedoc/9600000... http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=6.43,101.82&spn... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=6.43&lo... http://maps.pnylink.com http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.globalguide.org?lat=6.43&long=101.82&zo... http://www.wikimapia.org/maps?ll=6.43,101.82&spn=0... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.h...