จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานจากการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณ โบราณสถาน และโบราณวัตถุตามที่กรมศิลปากรค้นพบและสันนิษฐานไว้ตามหลักฐานทางโบราณคดี (ใบเสมาอายุราว 1,000 ปี) และได้ตั้งเป็นเมืองมานานหลายร้อยปี ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 พร้อมกับจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดสระแก้ว เดิมเป็นอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยอำเภออำนาจเจริญ (ปัจจุบันคืออำเภอเมืองอำนาจเจริญ) อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอพนา อำเภอหัวตะพาน อำเภอเสนางคนิคม และกิ่งอำเภอลืออำนาจ (ปัจจุบันคืออำเภอลืออำนาจ) คำว่าอำนาจเจริญเป็นคำยืมจากภาษาเขมร มีความหมายตามตัว คือ อำนาจเจริญ เมืองที่มีสมญานามว่า เมืองข้าวหอมโอชา ถิ่นเสมาพันปี

จังหวัดอำนาจเจริญ

พื้นที่ 3,161.248 ตร.กม.[1]
(อันดับที่ 60)
ที่ตั้ง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สัตว์น้ำ ปลาสร้อยขาว
ต้นไม้ ตะเคียนหิน
ISO 3166-2 TH-37
ประชากร 378,107 คน[2] (พ.ศ. 2560)
(อันดับที่ 65)
ชื่อไทยอื่น ๆ อำนาจ
โทรศัพท์ 0 4551 1443
อักษรไทย อำนาจเจริญ
เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้ว่าราชการ นายสุธี ทองแย้ม
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2562)
อักษรโรมัน Amnat Charoen
ดอกไม้ ทองกวาวเหลือง (จานเหลือง)
ความหนาแน่น 119.60 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 42)

ใกล้เคียง

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดของประเทศไทย จังหวัดชลบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ

แหล่งที่มา

WikiPedia: จังหวัดอำนาจเจริญ http://www.dekamnat.com http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=15.86,104.63&sp... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=15.86&l... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.watbankaobo.com/ http://www.globalguide.org?lat=15.86&long=104.63&z... http://www.wikimapia.org/maps?ll=15.86,104.63&spn=... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://www.acr.mahidol.ac.th/mahidol/ http://www.amnatcharoen.go.th