จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานจากการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณ โบราณสถาน และโบราณวัตถุตามที่กรมศิลปากรค้นพบและสันนิษฐานไว้ตามหลักฐานทางโบราณคดี (ใบเสมาอายุราว 1,000 ปี) และได้ตั้งเป็นเมืองมานานหลายร้อยปี ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 พร้อมกับจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดสระแก้ว เดิมเป็นอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยอำเภออำนาจเจริญ (ปัจจุบันคืออำเภอเมืองอำนาจเจริญ) อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอพนา อำเภอหัวตะพาน อำเภอเสนางคนิคม และกิ่งอำเภอลืออำนาจ (ปัจจุบันคืออำเภอลืออำนาจ) คำว่าอำนาจเจริญเป็นคำยืมจากภาษาเขมร มีความหมายตามตัว คือ อำนาจเจริญ เมืองที่มีสมญานามว่า เมืองข้าวหอมโอชา ถิ่นเสมาพันปี

จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้ว่าราชการ นายสุธี ทองแย้ม
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2562)
เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ
ISO 3166-2 TH-37
อักษรโรมัน Amnat Charoen
อักษรไทย อำนาจเจริญ
ประชากร 378,107 คน[2] (พ.ศ. 2560)
(อันดับที่ 65)
ความหนาแน่น 119.60 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 42)
ดอกไม้ ทองกวาวเหลือง (จานเหลือง)
ที่ตั้ง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สัตว์น้ำ ปลาสร้อยขาว
ชื่อไทยอื่น ๆ อำนาจ
พื้นที่ 3,161.248 ตร.กม.[1]
(อันดับที่ 60)
โทรศัพท์ 0 4551 1443
ต้นไม้ ตะเคียนหิน

ใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดของประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา

WikiPedia: จังหวัดอำนาจเจริญ http://www.dekamnat.com http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=15.86,104.63&sp... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=15.86&l... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.watbankaobo.com/ http://www.globalguide.org?lat=15.86&long=104.63&z... http://www.wikimapia.org/maps?ll=15.86,104.63&spn=... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://www.acr.mahidol.ac.th/mahidol/ http://www.amnatcharoen.go.th