ชิงกันเซ็ง
ชิงกันเซ็ง

ชิงกันเซ็ง

บทความนี้ใช้ระบบคริสต์ศักราช เพราะอ้างอิงคริสต์ศักราชและคริสต์ศตวรรษ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งชิงกันเซ็ง (ญี่ปุ่น: 新幹線 โรมาจิshinkansen, แปล: สายทางไกลสายใหม่) เป็นชื่อเรียกเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงในประเทศญี่ปุ่นซึ่งดำเนินงานโดย 4 กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น สายแรกที่เปิดใช้งานคือ โทไกโดชิงกันเซ็ง (515.4 กม.) ในปี ค.ศ. 1964 จากนั้นเป็นต้นมา เครือข่ายรถไฟความเร็วสูงชิงกันเซ็งก็ได้ถูกขยายออกไปทั่วประเทศ ด้วยระยะทางรวมกว่า 2,765 กม. และวิ่งด้วยความเร็ว 240–320 กม./ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีสาย มินิชิงกันเซ็ง สั้น ๆ ความยาว 10.3 กม. ที่วิ่งด้วยความเร็ว 130 กม./ชั่วโมง รถไฟชิงกันเซ็งให้บริการแก่ผู้โดยสารด้วยความเร็วสูงสุด 320 กม./ชั่วโมง แม้ว่าจะสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง 443 กม./ชั่วโมงในการทดสอบเมื่อปี ค.ศ. 1996 และรถไฟชิงกันเซ็งยังทำลายสถิติรถไฟที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วถึง 603 กม./ชั่วโมง ในการทดสอบขบวนแม็กเลฟ เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2015

ใกล้เคียง

ชิงกันเซ็ง ชิงกันเซ็ง 700 ซีรีส์ ชิงกันเซ็ง E5 และ H5 ซีรีส์ ชิงกันเซ็ง E7 และ W7 ซีรีส์ ชิงกันเซ็ง E2 ซีรีส์ ชิงกันเซ็ง E4 ซีรีส์ ชิงกันเซ็ง 800 ซีรีส์ ชิงกันเซ็ง E6 ซีรีส์ ชิงกันเซ็ง 0 ซีรีส์ ชิงกันเซ็ง E3 ซีรีส์