ซอฟต์แวร์เพื่อความร่วมมือ

ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการทำงานร่วมกัน (อังกฤษ: collaborative software) หรือ กรุ๊ปแวร์ (อังกฤษ: groupware) คือซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์ที่ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย หรือเป็นกระบวนการต่าง ๆ ของกลุ่มปฏิบัติงานประกอบกับการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน [1]จุดประสงค์ของการออกแบบ ซอฟต์แวร์เพื่อความร่วมมือ คือเปลี่ยนเอกสาร และ โฆษณาบนอินเทอร์เน็ต (Rich media) ให้ถูกแชร์และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกันเป็นทีมหมายถึงความเคารพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือความหมายอื่นๆ ที่ทำให้เข้าใจในความแตกต่างของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่จำเป็น และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ที่ทำให้ถูกว่าจ้างตามที่ต้องการการร่วมมือต้องอาศัยการทำงานของแต่ละบุคคลเพื่อเป้าหมายเดียวกัน โดยจุดประสงค์หลักของการทำงานเป็นทีมแบบ Collaborative software คือ ช่วยอำนวยความสำดวกในการทำงานในแง่ของระยะทาง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารและแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ Collaborative software ยังสนับสนุนการทำงานการบริหารโปรเจกต์ เช่น การมอบหมายงาน การบริหารเวลาส่งงาน และปฏิทินที่ใช้งานร่วมกัน สิ่งประดิษฐ์เป็นหลักฐานชัดเจนในการแก้ไขปัญหา ที่รวมไปถึงการเตรียมเอกสาร เอกสารสำคัญ กำหนดส่งงาน และการนำส่งCollaborative software คือแนวคิดที่สอดคล้องกับ Computer-supported cooperative work (CSCW) โดย Carstensen และ Schmidt (1999) ได้ให้ความเห็นว่า Groupware เป็นส่วนหนึ่งของ CSCW โดย Groupware หมายถึง กิจกรรมที่ทำงานร่วมกันโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อย่าง อีเมล์ ปฏิทิน ข้อความแชท วิกิ และการบุ๊คมาร์ก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกใช้ใน Groupwork และซอฟต์แวร์เหล่านี้ถูกใช้นอกสถานที่ทำงาน เช่น บริการหาคู่ออนไลน์, Social network อย่าง ทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊ก ที่ถูกแนะนำโดยกฎของ Metcalfe ที่กล่าวถึง การที่ผู้คนจำนวนมากใช้บางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณค่า และประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อความร่วมมือ (Collaborative software) ในสถานที่ทำงานสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกัน (CWE) ซึ่งสนับสนุนทั้งในการทำงานของแต่ละบุคคลและความร่วมมือในการทำงานเป็นกลุ่ม จึงทำให้เกิดเป็นสถานที่ใหม่ของมืออาชีพ ที่การทำงานนั้นสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยไม่คำนึงถึงสถานที่อยู่ของแต่ละบุคคล สุดท้าย Collaborative software เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ ที่ปรากฏขึ้นในองค์กร ทั้งในเรื่องของเวลาการทำงานร่วมกัน ที่อยู่ในรูปแบบทางการ ไม่เป็นทางการ แบบความตั้งใจ และแบบไม่ได้ตั้งใจ ขณะที่ Groupware หรือ Collaborative software เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางเทคโนโลยีของการทำงานร่วมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ซึ่งได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ตัวแปร ทำให้เข้าใจพฤติกรรมและความหลากหลายขององค์กรที่เกี่ยวข้อง กับแนวคิด CSCW

ใกล้เคียง

ซอฟต์พาวเวอร์ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์บอล ซอฟต์แวร์เพื่อความร่วมมือ ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์เสรี ซอฟต์เทนนิสในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 – ชายเดี่ยว ซอฟต์เทนนิส ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์เสิร์ฟ