ตามนุษย์
ตามนุษย์

ตามนุษย์

ตามนุษย์ เป็นอวัยวะที่ตอบสนองต่อแสงและแรงดันในฐานะเป็นอวัยวะรับความรู้สึก ตาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทำให้สามารถเห็นได้ช่วยให้เห็นภาพเคลื่อนไหวเป็น 3 มิติ และปกติเห็นเป็นสีในช่วงกลางวันเซลล์รูปแท่งและเซลล์รูปกรวยในจอตาทำให้สามารถรับรู้แสงและเห็น รวมทั้งแยกแยะสีและรับรู้ความใกล้ไกลตามนุษย์สามารถแยกแยะสีได้ประมาณ 10 ล้านสี[1]และอาจสามารถตรวจจับโฟตอนแม้เพียงอนุภาคเดียวได้[2]เหมือนกับตาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ เซลล์ปมประสาทไวแสง (photosensitive ganglion cell) ในจอตามนุษย์ซึ่งไม่ช่วยให้เห็นภาพ จะได้สัญญาณแสงซึ่งมีผลต่อการปรับขนาดรูม่านตา ควบคุมและระงับการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนิน และปรับตัวทางสรีรภาพและพฤติกรรมตามจังหวะรอบวัน (circadian rhythm)[3]

แหล่งที่มา

WikiPedia: ตามนุษย์ http://www.unifr.ch/ifaa/Public/EntryPage/TA98%20T... http://www.unifr.ch/ifaa/Public/EntryPage/TA98%20T... http://accessmedicine.com/resourceTOC.aspx?resourc... http://oem.bmj.com/content/58/4/267.long http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1688997/... http://discovermagazine.com/2012/jan-feb/12-the-br... http://www.everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD-1400-1499... http://www.healthline.com/human-body-maps/eye#1/15 http://hilzbook.com/organs/head/eye/ http://hilzbook.com/organs/head/eye/retina/