ทวีปอเมริกาใต้
ทวีปอเมริกาใต้

ทวีปอเมริกาใต้

ทวีปอเมริกาใต้ เป็นทวีปที่เส้นศูนย์สูตรโลกพาดผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในซีกโลกใต้ ขนาบข้างด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติก ในทางภูมิศาสตร์ ทวีปอเมริกาใต้เพิ่งจะเคลื่อนมาบรรจบกับทวีปอเมริกาเหนือไม่นานมานี้ ทำให้เกิดคอคอดปานามา เทือกเขาแอนดีสที่มีอายุน้อยและไม่หยุดนิ่งพาดผ่านเขตด้านตะวันตกของทวีป ดินแดนทางตะวันออกของเทือกเขาแอนดีส คือ แอ่งแม่น้ำแอมะซอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตป่าดิบชื้นทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 รองจากเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาเหนือตามลำดับ ส่วนจำนวนประชากรเป็นอันดับ 5 รองจากเอเชีย แอฟริกา ยุโรป และอเมริกาเหนือ

ทวีปอเมริกาใต้

จำนวนประเทศ 13 ประเทศ
ประชากร 410,013,492 คน (พ.ศ. 2558)
(อันดับที่ 5)
เมืองใหญ่
ความหนาแน่น 21.4 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 5)
คำเรียกผู้อาศัย ชาวอเมริกาใต้ (South American)
จำนวนดินแดน
เขตเวลา UTC-2 ถึง UTC-5
ภาษา โปรตุเกส สเปน อังกฤษ ฝรั่งเศส ดัตช์ เกชัว และอื่น ๆ
พื้นที่ 17,840,000 ตร.กม.
(อันดับที่ 4)

ใกล้เคียง