นายกรัฐมนตรีไทย
นายกรัฐมนตรีไทย

นายกรัฐมนตรีไทย

นายกรัฐมนตรีไทย เป็นประธานแห่งคณะรัฐมนตรีไทย และทำหน้าที่หัวหน้ารัฐบาลของประเทศไทย โดยมีจุดกำเนิดมาจากการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยระบบรัฐสภาโดยปกติแล้วนายกรัฐมนตรีในระบอบประชาธิปไตยจะมีที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรไทย ซึ่งโดยหลักแล้วถือว่านายกรัฐมนตรีมีต้องมาจากการแต่งตั้งทางอ้อมโดยประชาชน แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามมติของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ซึ่งผลการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2562 ปรากฏว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ง หลังจากที่เคยดำรงตำแหน่งมาแล้ว 1 สมัย

นายกรัฐมนตรีไทย

เว็บไซต์ thaigov.go.th
สถาปนา 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 (87 ปี)
ผู้ประเดิมตำแหน่ง พระยามโนปกรณนิติธาดา
ที่พำนัก บ้านพิษณุโลก
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
การเรียกขาน ท่านนายกรัฐมนตรี
(ไม่เป็นทางการ)
ฯพณฯ
(ทางการ)
ท่านผู้นำ
(การทูตระหว่างประเทศ)
เงินเดือน 125,590 บาท[1][2]
วาระ รวมกันไม่เกิน 8 ปี
และไม่เกิน 2 วาระ

ใกล้เคียง

นายกรัฐมนตรีไทย นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีจีน นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีแคนาดา นายกรัฐมนตรีเยอรมนี นายกรัฐมนตรีเบลเยียม นายกรัฐมนตรีอินเดีย นายกรัฐมนตรีปากีสถาน

แหล่งที่มา

WikiPedia: นายกรัฐมนตรีไทย http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/... http://www.cabinet.thaigov.go.th/pm_his.htm http://www.thaigov.go.th http://www.thaigov.go.th/general/prime/preprime_e....