ปตท.

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: PTT Public Company Limited, ชื่อย่อ: PTT) เป็นบริษัทด้านพลังงานของไทยที่แปรรูปมาจาก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ซึ่งมาจากการรวมกิจการพลังงานของรัฐทั้ง 2 องค์กร คือองค์การเชื้อเพลิงและองค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติและน้ำมันปิโตรเลียมครบวงจร และธุรกิจปิโตรเคมีที่เน้นการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่อง มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900[2]จากการสำรวจของนิตยสารฟอร์จูนในปี พ.ศ. 2555 บริษัท ปตท. ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับที่ 95 จาก 500 ของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก และในปี พ.ศ. 2555 ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้สูงสุดของไทย รวมมูลค่ารายได้ 1,930,852 ล้านบาท[3]

ปตท.

บุคลากรหลัก ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
(ประธานกรรมการ)
ชาญศิลป์ ตรีนุชการ
(ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ)
ก่อตั้ง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2521 (41 ปี)
บริษัทลูก ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก
ไทยออยล์
ไออาร์พีซี
บางจากปิโตรเลียม
และอื่นๆ
ที่อยู่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร;
ก่อนหน้า การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ น้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ, ปิโตรเคมี
กำไร 135,179 ล้านบาท (2560)
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
พนักงาน 4,227 คน[1]
ทุน 762,947 ล้านบาท (2559)
บริษัทแม่ กระทรวงพลังงาน
สินทรัพย์ 2,232,314 ล้านบาท (2560)
อุตสาหกรรม ทรัพยากร
ประเภท บริษัทมหาชน (SET:PTT)
รัฐวิสาหกิจ
บริษัทในเครือ บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
ทิพยประกันภัย
และอื่นๆ
เว็บไซต์ www.pttplc.com
เจ้าของ กระทรวงการคลัง
คำขวัญ สานพลัง สู่ความยั่งยืน (2562-ปัจจุบัน)
นิยมไทย ศรัทธาไทย ใช้ ปตท. (อดีต)
พลังไทย เพื่อไทย (อดีต)
พลังที่ยั่งยืน เพื่อไทย (อดีต)
พลังที่ยั่งยืน (อดีต)
เพื่อคนไทย เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
(อดีต)
รายได้ 2,044,951 ล้านบาท (2560)

แหล่งที่มา

WikiPedia: ปตท. http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2... http://pttinternet.pttplc.com/internet/th/ptt_core... http://www.pttplc.com http://www.pttplc.com/ http://www.pttplc.com/TH/Career/Our-Employee/pages... http://www.komchadluek.net/detail/20120414/127911/... http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/v... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0002042... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/...