ปตท.

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: PTT Public Company Limited, ชื่อย่อ: PTT) เป็นบริษัทด้านพลังงานของไทยที่แปรรูปมาจาก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ซึ่งมาจากการรวมกิจการพลังงานของรัฐทั้ง 2 องค์กร คือองค์การเชื้อเพลิงและองค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติและน้ำมันปิโตรเลียมครบวงจร และธุรกิจปิโตรเคมีที่เน้นการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่อง มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900[2]จากการสำรวจของนิตยสารฟอร์จูนในปี พ.ศ. 2555 บริษัท ปตท. ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับที่ 95 จาก 500 ของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก และในปี พ.ศ. 2555 ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้สูงสุดของไทย รวมมูลค่ารายได้ 1,930,852 ล้านบาท[3]

ปตท.

อุตสาหกรรม ทรัพยากร
ผลิตภัณฑ์ น้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ, ปิโตรเคมี
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
เว็บไซต์ www.pttplc.com
ประเภท บริษัทมหาชน (SET:PTT)
รัฐวิสาหกิจ
บริษัทลูก ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก
ไทยออยล์
ไออาร์พีซี
บางจากปิโตรเลียม
และอื่นๆ
กำไร 135,179 ล้านบาท (2560)
คำขวัญ สานพลัง สู่ความยั่งยืน (2562-ปัจจุบัน)
นิยมไทย ศรัทธาไทย ใช้ ปตท. (อดีต)
พลังไทย เพื่อไทย (อดีต)
พลังที่ยั่งยืน เพื่อไทย (อดีต)
พลังที่ยั่งยืน (อดีต)
เพื่อคนไทย เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
(อดีต)
เจ้าของ กระทรวงการคลัง
บริษัทแม่ กระทรวงพลังงาน
พนักงาน 4,227 คน[1]
ก่อนหน้า การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ทุน 762,947 ล้านบาท (2559)
ที่อยู่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร;
บริษัทในเครือ บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
ทิพยประกันภัย
และอื่นๆ
รายได้ 2,044,951 ล้านบาท (2560)
บุคลากรหลัก ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
(ประธานกรรมการ)
ชาญศิลป์ ตรีนุชการ
(ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ)
ก่อตั้ง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2521 (41 ปี)
สินทรัพย์ 2,232,314 ล้านบาท (2560)

แหล่งที่มา

WikiPedia: ปตท. http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2... http://pttinternet.pttplc.com/internet/th/ptt_core... http://www.pttplc.com http://www.pttplc.com/ http://www.pttplc.com/TH/Career/Our-Employee/pages... http://www.komchadluek.net/detail/20120414/127911/... http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/v... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0002042... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/...