ฝันจีน

ฝันจีน (อังกฤษ: Chinese Dream, จีนตัวย่อ: 中国梦; จีนตัวเต็ม: 中國夢; พินอิน: Zhōngguó mèng จงกั๋วเมิ่ง) เป็นคำใหม่ในความคิดสังคมนิยมจีนและอธิบายชุดอุดมคติในสาธารณรัฐประชาชนจีน[1] นักหนังสือพิมพ์ ข้าราชการรัฐบาลและนักเคลื่อนไหวใช้คำนี้อธิบายบทบาทของปัจเจกบุคคลในสังคมจีน[2]ในปี 2556 เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน สี จิ้นผิง เริ่มส่งเสริมวลีดังกล่าวเป็นคำขวัญ นำให้มีการใช้อย่างกว้างขวางในสื่อจีน[3] สีอธิบายฝันนี้ว่าเป็น "การคืนพลังชาติ การพัฒนาการดำรงชีพของประชาชน ความมั่งคั่ง การสร้างสังคมที่ดีกว่าและการเสริมกำลังทหาร" เขายังแถลงว่า เยาวชนควร "กล้าฝัน เพียรทำงานเพื่อเติมเต็มฝันและมีส่วนให้ชาติกลับมีชีวิตอีกครั้ง"[4] วารสารทฤษฎีของพรรค ฉิวชื่อ ว่า ฝันจีนว่าด้วยความมั่งคั่งของจีน ความพยายามร่วม สังคมนิยมและเกียรติยศแห่งชาติ[5]แม้นักหนังสือพิมพ์ตะวันตกและนักเคลื่อนไหวจีนจำนวนมากเคยใช้วลีนี้[6][7] แต่บ้างเชื่อว่า การแปลบทความนิวยอร์กไทมส์ เขียนโดยนักหนังสือพิมพ์ชาวอเมริกัน ทอมัส ฟรีดแมน "จีนต้องการฝันของตัว" (China Needs Its Own Dream) ได้รับความชอบจากการเผยแพร่มโนทัศน์นี้ในประเทศจีน[7] เขาว่า คำนี้มาจากเพ็กกี ลิวและโครงการฝันจีนขององค์การนอกภาครัฐด้านสิ่งแวดล้อม JUCCCE[8][9] ซึ่งนิยามฝันจีนว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน[9]