ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศส (le français สัทอักษรสากล: [lə fʁɑ̃se]) เป็นภาษากลุ่มโรมานซ์ในตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปียน ภาษาฝรั่งเศสมีผู้พูดเป็นภาษาแม่ประมาณ 77 ล้านคน และเมื่อรวมคนที่พูดเป็นภาษาที่สองแล้วจะมีประมาณ 280 ล้านคน[1] ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการใน 29 ประเทศ และเป็นภาษาทางการขององค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กร เช่น องค์การสหประชาชาติ สหภาพยุโรป คณะกรรมการโอลิมปิกสากล องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ และสหภาพไปรษณีย์สากล เป็นต้นภาษาฝรั่งเศสวิวัฒนาการมาจากภาษาละตินที่ใช้กันในตอนเหนือของกอล หรือบริเวณประเทศฝรั่งเศสตอนเหนือและประเทศเบลเยียมในปัจจุบัน ภาษาฝรั่งเศสยังได้รับอิทธิพลจากภาษากลุ่มเคลต์ที่ใช้พูดกันในกอลก่อนที่ภาษาละตินจากจักรวรรดิโรมันเข้ามาแทนที่ และภาษากลุ่มเจอร์แมนิกของชาวแฟรงก์ที่เข้ามาหลังยุคโรมัน

ภาษาฝรั่งเศส

ISO 639-2 fre (B)
fra (T)
ผู้วางระเบียบ อากาเดมีฟร็องแซซ (ฝรั่งเศส) และสำนักงานภาษาฝรั่งเศสควิเบก (ควิเบก)
ประเทศที่มีการพูด ฝรั่งเศสและดินแดนในครอบครอง ควิเบก (แคนาดา) ชาด เบลเยียม นครรัฐวาติกัน สวิตเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก ลุยเซียนา (สหรัฐฯ) เมน (สหรัฐฯ) โมนาโก แอฟริกาตะวันตก สาธารณรัฐแอฟริกากลาง กัมพูชา เวียดนาม และเฮติ
ภาษาทางการ
29 ประเทศ
จำนวนผู้พูด 77 ล้าน (รวมทั้งหมด 280 ล้าน)  (ไม่พบวันที่)
ภูมิภาค แอฟริกา ยุโรป อเมริกา แปซิฟิก
ISO 639-3 fra
ออกเสียง /fʁɑ̃se/
ตระกูลภาษา
ISO 639-1 fr
ระบบการเขียน อักษรละติน