ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศส (le français สัทอักษรสากล: [lə fʁɑ̃se]) เป็นภาษากลุ่มโรมานซ์ในตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปียน ภาษาฝรั่งเศสมีผู้พูดเป็นภาษาแม่ประมาณ 77 ล้านคน และเมื่อรวมคนที่พูดเป็นภาษาที่สองแล้วจะมีประมาณ 280 ล้านคน[1] ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการใน 29 ประเทศ และเป็นภาษาทางการขององค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กร เช่น องค์การสหประชาชาติ สหภาพยุโรป คณะกรรมการโอลิมปิกสากล องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ และสหภาพไปรษณีย์สากล เป็นต้นภาษาฝรั่งเศสวิวัฒนาการมาจากภาษาละตินที่ใช้กันในตอนเหนือของกอล หรือบริเวณประเทศฝรั่งเศสตอนเหนือและประเทศเบลเยียมในปัจจุบัน ภาษาฝรั่งเศสยังได้รับอิทธิพลจากภาษากลุ่มเคลต์ที่ใช้พูดกันในกอลก่อนที่ภาษาละตินจากจักรวรรดิโรมันเข้ามาแทนที่ และภาษากลุ่มเจอร์แมนิกของชาวแฟรงก์ที่เข้ามาหลังยุคโรมัน

ภาษาฝรั่งเศส

ภูมิภาค แอฟริกา ยุโรป อเมริกา แปซิฟิก
ตระกูลภาษา
ผู้วางระเบียบ อากาเดมีฟร็องแซซ (ฝรั่งเศส) และสำนักงานภาษาฝรั่งเศสควิเบก (ควิเบก)
ออกเสียง /fʁɑ̃se/
ระบบการเขียน อักษรละติน
จำนวนผู้พูด 77 ล้าน (รวมทั้งหมด 280 ล้าน)  (ไม่พบวันที่)
ISO 639-1 fr
ISO 639-3 fra
ISO 639-2 fre (B)
fra (T)
ภาษาทางการ
29 ประเทศ
ประเทศที่มีการพูด ฝรั่งเศสและดินแดนในครอบครอง ควิเบก (แคนาดา) ชาด เบลเยียม นครรัฐวาติกัน สวิตเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก ลุยเซียนา (สหรัฐฯ) เมน (สหรัฐฯ) โมนาโก แอฟริกาตะวันตก สาธารณรัฐแอฟริกากลาง กัมพูชา เวียดนาม และเฮติ