ภูเขาไฟ
ภูเขาไฟ

ภูเขาไฟ

ภูเขาไฟ เป็นธรณีสัณฐานที่หินหนืดปะทุผ่านขึ้นมายังพื้นผิวของดาวเคราะห์ ภูเขาไฟมักเกิดขึ้นใกล้กับแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก อย่างไรก็ตาม ยังมีภูเขาไฟที่เป็นข้อยกเว้น เรียกว่า จุดร้อนภูเขาไฟ (Volcanic Hotspot)วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับภูเขาไฟ เรียกว่า วิทยาภูเขาไฟ (vulcanology หรือ volcanology)

แหล่งที่มา

WikiPedia: ภูเขาไฟ http://www.ambilacuk.com/safesurvival/volcano.html http://phakri.exteen.com/20080324/entry/ http://www.life.com/image/first/in-gallery/22994/v... http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sc... http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sc... http://volcano.oregonstate.edu/ http://e-book.ram.edu/e-book/g/GE410/chapter7.pdf http://www.fema.gov/hazard/volcano/index.shtm http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1... http://www.dmr.go.th/ewtadmin/ewt/dmr_web/main.php...